Renesans literatura

reklama 2

Renesans, lub inaczej odrodzenie to kolejna epoka, która nadeszła po średniowieczu. Jest to okres w historii, który trwał od XIV wieku, aż do wieku XVI. W Polsce natomiast epoka ta trwała od XV wieku, aż do końca XVI. Tutaj jednak Bóg nie był już w centrum tak jak w poprzedniej epoce. Teraz to człowiek był najbardziej interesującą istotą. Bardzo duży nacisk kładziono na jego wykształcenie i na naukę. Jednak coraz bardziej i dogłębniej chciano poznać człowieka od zewnątrz. W epoce tej rozwinęły się też charakterystyczne gatunki literackie. Była to sielanka, fraszka, pieśń, tren czy elegia. Tren to utwór o charakterze żałobnym, który rozpamiętuje zmarłą osobę. Bardzo znanym autorem był Jan Kochanowski, który pisał je po śmierci swojej córeczki. Elegia to natomiast utwór, który wyraża smutek oraz żal, który jest związany z rozstaniem się z czymś lub kimś, co było dla nas bardzo ważne. Pieśń to gatunek wywodzący się z liryki, który ma bardzo prostą budowę, składnię i jest ona melodyczna. Fraszka to natomiast utwór żartobliwy i na niezbyt poważny temat. Kończy go zazwyczaj morał, który daje nam pouczenie na przyszłość. Sielanka natomiast przedstawia życie ludzi na wsi i zawiera wiele opisów życia związanego z wsią. Renesans był też czasem wielu reformacji, które zostały przeprowadzone i dlatego też nosi on nazwę odrodzenia.

reklama 3